Arkkitehtuuri

Yritysarkkitehti
Arkkitehtuuri

Mitä yritysarkkitehti tekee?

Omassa työssäni yritysarkkitehtina törmään usein vaihteleviin käsityksiin ja jopa väärinymmärryksiin siitä, mitä yritysarkkitehtuuri on ja mitä yritysarkkitehdit käytännössä tekevät. Näkisin, että yritysarkkitehti toimii liikkeenjohdon konsultoinnin

Lue lisää
Lähitapiola Terhi Ruponen
Arkkitehtuuri

Case LähiTapiola: Välillemme on syntynyt aito luottamus

LähiTapiola panostaa strategiansa mukaisesti elämänturvan ja asiakashyödyn kasvattamiseen. Toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, maailmantalouden turbulensseista huolimatta. Talossa panostetaan paljon myös sisäisiin

Lue lisää
Yritysarkkitehti Henri Sintonen
Arkkitehtuuri

Kyvykkyyslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen

Yrityksen toimintaa jäsennetään ja kehitetään prosessien, osaamisen, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kautta​. Haasteena on kuitenkin se, että mikään näistä osa-alueista ei yksinään tuota kokonaisuuden kannalta haluttua

Lue lisää
Yritysarkkitehtuuri
Arkkitehtuuri

Yritysarkkitehtuuri liiketoiminnan kehittämisessä

Yritysarkkitehtuuri on lähtökohtaisesti liiketoiminnan kehittämiseen suunniteltu menetelmä. Yritysarkkitehtuuri asemoituu usein kuitenkin vain laajennetun IT-arkkitehtuurin rooliin ja sen omistajuus jää tietohallinnon harteille. Tietohallinnon käsissä yritysarkkitehtuurista tulee

Lue lisää
Yritysarkkitehtuuri konsultti
Arkkitehtuuri

Datan hyötykäytön anatomiaa

Miten dataa pitäisi hyödyntää? Mikä osa datasta on relevanttia ja mikä voidaan sivuuttaa? Miten ihmiset liittyvät datan hyödyntämiseen? Näihin kysymyksiin nykypäivän dataintensiivisessä ympäristössä törmätään yhä

Lue lisää
IT-konsultti Reflector
Arkkitehtuuri

Yritysarkkitehtuurin hyödyntäminen fuusiotilanteessa

Kahden yrityksen fuusio on yritystoiminnan haastavimpia ja samalla mielenkiintoisimpia muutostilanteita. Fuusioon kohdistuu aina paljon odotuksia. Todisteita tavoiteltujen hyötyjen realisoitumisesta pitäisi saada aikaan hyvin nopeasti. Tässä

Lue lisää

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut