Arkkitehtuuri

Yritysarkkitehtuuri
Arkkitehtuuri

Yritysarkkitehtuuri liiketoiminnan kehittämisessä

Yritysarkkitehtuuri on lähtökohtaisesti liiketoiminnan kehittämiseen suunniteltu menetelmä. Yritysarkkitehtuuri asemoituu usein kuitenkin vain laajennetun IT-arkkitehtuurin rooliin ja sen omistajuus jää tietohallinnon harteille. Tietohallinnon käsissä yritysarkkitehtuurista tulee

Lue lisää
Yritysarkkitehtuuri konsultti
Arkkitehtuuri

Datan hyötykäytön anatomiaa

Miten dataa pitäisi hyödyntää? Mikä osa datasta on relevanttia ja mikä voidaan sivuuttaa? Miten ihmiset liittyvät datan hyödyntämiseen? Näihin kysymyksiin nykypäivän dataintensiivisessä ympäristössä törmätään yhä

Lue lisää
IT-konsultti Reflector
Arkkitehtuuri

Yritysarkkitehtuurin hyödyntäminen fuusiotilanteessa

Kahden yrityksen fuusio on yritystoiminnan haastavimpia ja samalla mielenkiintoisimpia muutostilanteita. Fuusioon kohdistuu aina paljon odotuksia. Todisteita tavoiteltujen hyötyjen realisoitumisesta pitäisi saada aikaan hyvin nopeasti. Tässä

Lue lisää
Vaatimusmäärittely
Arkkitehtuuri

Sujuva ja helppo arkkitehtuurimallinnus

Minulla oli viime vuoden loppupuolella kunnia päästä kehittämään erään asiakkaamme tietojärjestelmäarkkitehtuurin mallinnustapaa. Avaan kirjoituksessani mitä tehtiin ja miksi, sekä mitä hyötyä tehdystä työstä oli. Asiakkaalla

Lue lisää
Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut