Vie projektit maaliin osaavan IT-kumppanin avulla

Tarvitsetko tiimiisi tulkkia, joka pystyy jäsentämään liiketoiminnan tarpeet ohjelmistokehittäjien kielelle? Haluaisiko tuotepäällikkönne testata, miten ketterä kehitys istuisi teidän organisaatioonne? Kaipaako projektipäällikkösi tukea ja näkemystä projektin läpivientiin tai käyttöönottoon?

Reflectorin ammattilaiset toimivat riippumattomina neuvonantajina muutoshankkeissasi aina hankintavaiheesta hankkeen loppuun saakka. Kokeneet asiantuntijamme ja projektijohtajamme varmistavat järjestelmähankkeesi onnistuneen läpiviennin ja ajavat aidosti sinun etuasi.

QA Manager

Hanke- ja projektijohtaminen

Tarjoamme lisäkäsiä projektin läpivientiin, johtamiseen ja tiimin valmentamiseen – kaikkea, mitä tarvitset vaativien IT-projektien onnistuneeseen toteutukseen.

  • Pidämme huolta siitä, että hanke käynnistyy ja valmistuu ajallaan, sovitulla tavalla ja sovitussa budjetissa. 
  • Varmistamme, että menetelmät, resursointi ja seuranta-mallit ovat tarkoituksenmukaiset. 
  • Pilkomme hankkeen hallittaviin palasiin.
  • Kasvatamme oman organisaatiosi hankinnan ja  projektijohtamisen osaamista.

Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittely on avainasemassa, kun hankitaan palveluja, tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja – tai kehitetään niitä itse. Toimintaprosessit ja toiminnan tarpeet ovat lähtökohtana vaatimusmäärittelylle.

Onnistunut vaatimusmäärittely tarkoittaa todellisten tarpeiden löytämistä, rajausten tekemistä ja vaatimusten dokumentointia asiakkaan ja toimittajan ymmärtämällä tavalla. Koska jokainen projekti on erilainen, tärkeintä onkin soveltaa vaatimusmäärittelyprosessia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Myös tuotekehityksessä tehdään vaatimusmäärittelyä, osa siitä jo tuote-ehdotuksen luomiseksi. Ketterässä ohjelmistokehityksessä vaatimusmäärittely ja erityisesti kommunikointi on voimakkaasti läsnä, vaikka kaikkea ei kuvatakaan dokumentteihin.

Kokeneet vaatimusmäärittelijämme osaavat yhdistää liiketoiminnan vaatimukset ja tietotekniikan mahdollisuudet ja varmistavat, että projektissa tehdään oikeita asioita ja asiat tehdään kustannustehokkaasti.

Hankepäällikkö
IT-konsultti Helsinki

Projektituki

Tarjoamme tukea projektien määrittelyssä ja läpiviennissä ja voimme auttaa sinua esimerkiksi rakentamaan oman projektinhallintaorganisaation (PMO; project management office).

Esimerkkejä tukipalveluistamme:

Projekti- ja menetelmäkoulutus

Autamme kartoittamaan projektitoimintasi ketteryyttä ja kehittämään sitä kouluttamalla projektipäälliköitäsi ja muita avainhenkilöitä.

Reflect Sense on paketoitu palvelumme, joka tarjoaa yrityksellesi helpon ja nopean tavan ketteryytesi mittaamiseen.

Kartoitus tekee näkyväksi organisaation todellisen muutoskyvykkyyden, eli kyvyn havaita muutoksia ja muuttaa toimintaansa.

Se tarjoaa avun organisaation muutoskyvyn eli liiketoiminnan ketteryyden kehittämiseen ja tavoitteiden asettamiseen. Kartoituksen pohjalta voidaan määritellä organisaatiosi kehitystarpeet ja aloittaa tehokas koulutusprosessi.

Testauskoulutus
Käytettävyystestaus

Projektiauditoinnit

Kokeneet asiantuntijat voivat auditoida projektisi tilan ja antaa selväkielisen näkemyksen siitä, missä hanke menee ja tarvittaessa konkreettiset kehityssuositukset hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

Projektiauditointi voi auttaa tehdyn projektisuunnitelman realismin varmistamisessa tai vaikeuksiin joutuneen projektin vaihtoehtojen kartoittamisessa ja saamisessa takaisin raiteilleen.

 

Näin asiakkaat meistä sanovat

"Silta liiketoiminnan ja IT:n välillä"
Menestyvän projektipäällikön salaisuus piilee usein siinä, että hän saa luotua sujuvat yhteistyökuviot liiketoiminnan ja IT-yksikön välillä.
"Silta liiketoiminnan ja IT:n välillä"
Menestyvän projektipäällikön salaisuus piilee usein siinä, että hän saa luotua sujuvat yhteistyökuviot liiketoiminnan ja IT-yksikön välillä.
Projektinhallinta konsultti Helsinki

Pragmaattinen näkemys tilanteesta ja eväät korjaaviksi toimenpiteiksi

Asiakkaalla oli meneillään suuri uudistushanke, joka toteutettiin pääosin ketterillä menetelmillä. Hankkeessa oli ilmennyt ongelmia, jotka vaikuttivat hankkeen kustannuksiin ja aikatauluun. Hankkeen valveutunut johto halusi reagoida nopeasti ja ymmärtää todelliset syyt pinnalla näkyvien ongelmien taustalla. Asiakas tilasi neutraalin osapuolen eli Reflectorin toteuttamaan hankkeen katselmointityön.

Täytyy sanoa, että katselmoinnissa tehdyt havainnot olivat juuri niitä oikeita. Tekijöiden kokemus tuli työssä hyvin esille.

Tarjoamme lisäkäsiä projektin läpivientiin, johtamiseen ja tiimin valmentamiseen

Kokeneet asiantuntijamme ovat vieneet läpi satoja vaativia projekteja ja nähneet sekä onnistumisia että epäonnistumisia. Tämä kokemus auttaa sinua viemään projektisi menestyksekkäästi läpi.

Apu hankinta-vaiheessa

Kun järjestelmähankintoja tehdään harvakseltaan ja omaa hankinnan osaamista on rajallisesti, riippumaton ja osaava kumppani varmistaa järjestelmähankkeesi onnistumisen ja sujuvan käynnistyksen.

tuki projektien läpiviennissä

Kokeneet asiantuntijamme ja projektijohtajamme varmis-tavat järjestelmähankkeesi onnistuneen läpiviennin ja ajavat aidosti sinun etuasi – teknologia- ja toimittaja-riippumattomasti.

prosessien ja osaa-
misen kehittäminen

Kartoitamme, kehitämme ja koulutamme – autamme asiakkaitamme kehittämään projektiosaamistaan ja -organisaatioitaan.

Kuumat lähdöt!

Asiantuntijamme käytettävissä
nopealla aikataululla

Asiantuntijamme käytettävissä nopealla aikataululla

projektipaallikko-2-01.png

Projektipäällikkö

Reflector-Arkkitehti-01.png

arkkitehti

projektipaallikko-2-01.png

Projektipäällikkö

projektipaallikko-2-01.png

Projektipäällikkö

LATAA REFLECTORIN ILMAINEN KETTERYYSTUTKIMUS

Tutkimme ketterän kehityksen tilannekuvaa Suomessa. Koostimme havainnoista keskeiset vinkit ketterän toimintamallin läpivientiin. Tutustu ilmaiseen tutkimusraporttiimme!

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!