Search


Arkkitehdit liiketoimintasi tukena

Tarvitsetko apua yrityksen digiloikassa tai liiketoiminnan muutoshankkeessa? Onko yrityksesi suuren järjestelmäuudistuksen edessä? Vaatiiko yrityksen muutostilanne sellaista asiantuntemusta, kokemusta tai näkemystä, jota ei löydy oman yrityksen sisältä?

Reflectorin arkkitehtuurituen avulla varmistat sen, että yrityksesi järjestelmähankinnat ja järjestelmäkehitys on rakennettu kestävälle pohjalle ja että ne tukevat aidosti liiketoiminnan strategisia tavoitteita. Kauttamme saat osaajia, jotka toimivat tulkkina liiketoiminnan ja IT:n välillä.

Ohjelmistotestaaja Helsinki

Yritysarkkitehtuuri (EA)

Kokeneet yritysarkkitehtimme auttavat sinua hahmottamaan, miten teknologia ja järjestelmät tulisi jäsentää, jotta ne tukisivat liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Yritysarkkiteh-deillämme on vahvat menetelmäkehykset ja alan johtavat työkalut käytössään.

Toimiva yritysarkkitehtuuri yhdistää liiketoiminta-mallin, strategian ja asiakaskokemuksen ja pelkistää ne arvovirroiksi, palveluiksi, kyvykkyyksiksi ja teknologioiksi. Kokeneet asiantuntijamme auttavat teknologiastrategian luomisessa ja yritysarkkitehtuurin kehittämisessä niin, että saat liiketoiminnallesi vahvan perustan, joka kestää kasvun ja muutokset ja mahdollistaa uudet palvelut.

avoimet työpaikat hankejohtaja

IT-arkkitehtuuri

IT-arkkitehdeillämme on vahva kokemus ja luja näkemys eri järjestelmien muutos- ja kehittämis-hankkeista monissa liiketoimintaympäristöissä. He pitävät huolen, että IT-projektisi aikana toteutetut ratkaisut ovat luotettavia, helposti ylläpidettäviä ja että ne kestävät aikaa.

IT-arkkitehtuurin tarkasteleminen auttaa varmistamaan, että kokonaisuus säilyy eheänä, kun kehitetään nykyisiä ratkaisuja tai otetaan käyttöön kokonaan uusia järjestelmiä. Arkkitehdin tehtävä on varmistaa, että kaikki tehdyt valinnat ovat kokonaisuuden kannalta järkeviä, teknisesti toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita.

Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa

Ratkaisuarkkitehtuuri

Ratkaisu-
arkkitehtuuri

Ratkaisuarkkitehdeillämme on laaja kokemus ohjelmistoarkkitehtuureista ja -tuotannosta, kokonaisuuksien hahmotuskykyä sekä taitoa kuvata näitä ymmärrettävästi niin, että järjestelmien toteuttaminen onnistuu hyvin.

Arkkitehtimme muodostavat ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita ja tukevat asiakkaan liiketoimintatarpeita sekä nyt että tunnistetulla tiekartalla. He myös varmistavat, että ratkaisu toteutuu sovitulla tavalla ja istuu tarpeisiisi.

Integraatiotestaus

Arkkitehtuurin katselmointi

Arkkitehtuurin syväluotaava katselmointi, jonka rajaus ja sisältö määritellään yhdessä. Katselmointi voi koskea esim.:

  • Yritysarkkitehtuuria
  • IT-arkkitehtuuria
  • Ratkaisuarkkitehtuuria

Katselmoinnin tuloksena saat selkeän kokonaisnäkemyksen arkkitehtuuritilanteesta ja priorisoidut kehittämissuositukset asioiden viemiseksi eteenpäin.

Kesytimme villiintyneen yritysarkkitehtuurin

Asiakkaan yritysarkkitehtuurin kuvaus oli päässyt rapautumaan. Erilaisia kuvauksia oli tehty eri työkaluilla ja niitä ei oltu linkitetty toisiinsa. Kokonaiskuva tietojärjestelmistä ja niitä tukevasta infrastruktuurista oli vanhentunut ja puutteellinen. Tarvittiin uusi, systemaattinen tapa mallintaa kokonaisuus niin, että oleelliset asiat saadaan kuvattua. Samalla myös mallin sisältö oli saatava ajan tasalle.

Saimme uudistetun työkalun yrityssarkkitehtuurin hallintaan. Erilaiset ja erilliset kuvaukset korvaantuivat yhdessä työkalussa olevalla eheän kokonaisuuden kuvaavalla mallilla, jota omat henkilömme pystyvät jatkossa ylläpitämään.

Autamme liiketoimintaasi tukevan arkkitehtuurin kehittämisessä juuri sopivalla tavalla

Tarjoamme arkkitehtuuriosaamistamme joustavasti eri tavoilla – juuri sinun tarpeidesi mukaan.

arkkitehti projektiisi

Arkkitehtimme tulee mukaan projektiin osaksi tiimiäsi yhdessä määritellyllä roolilla ja vastuilla, joita voivat olla:

arkkitehti palveluna

Jos arkkitehtitarpeesi ei ole jatkuva tai et ole vielä löytänyt sitä sopivaa arkkitehtiä osaksi tiimiäsi, Reflectorin osaava arkkitehti voi hoitaa tarvittavalla määrällä kapasiteettia ja osaamista.

arkkitehtuuriosaa-misen kehittäminen

arkkitehtuuriosaamisen kehittäminen

Autamme suunnittelemaan ja kehittämään modernin arkkitehtuuriosaamiskeskuksen.

Autamme suunnittelemaan ja kehittämään modernin arkkitehtuuri- osaamiskeskuksen.

Kun yrityksessä on muutoksia, ota yritysarkkitehtuurin metodit avuksesi

Yritysarkkitehtuurin keinoin mallinnat helposti muutoksen vaikutukset eri osa-alueille. Ennakoi sudenkuopat ja nopeuta läpivientiä.

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!