Search
Yritysarkkitehtuuri
Tutustakin asiasta uusia näkökulmia yritysarkkitehtuurin työkaluin

Hydac Oy on osa kansainvälistä HYDAC-ryhmää ja se tuo hydrauliikan, voitelun, elektroniikan, jäähdytys- ja prosessitekniikan asiantuntemusta suomalaiselle koneenrakennusteollisuudelle ja loppukäyttäjille. Hydacin liiketoiminta on laajentunut viime aikoina perinteisen hydrauliikka-alan ulkopuolelle kunnonvalvontaan, komponenttipuhtauteen, prosessitekniikan sovelluksiin, dieselsuodatukseen, ohjausjärjestelmiin ja e-Mobilityyn liittyviin tuotteisiin ja järjestelmiin.

Liiketoiminnan kasvaessa ja laajentuessa Hydacin toimintaan on kohdistunut monenlaisia muutospaineita mm. yritysoston, toiminnan tehostamisen ja skaalautumisen myötä. Hydac halusi testata yritysarkkitehtuurin mallinnusmenetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä ja otti Reflectorin tähän avukseen.

Työpajoissa tunnistettiin yritykseen kohdistuvia muutospaineita

Projektin aluksi Reflectorin konsultit ja Hydacin omat asiantuntijat kartoittivat ja kuvasivat Hydacin liiketoimintaa sekä toimintaympäristöä laajemmalla skaalalla. Muutamassa työpajassa tarkasteltiin yritykseen ja sen toimintaympäristöön kohdistuvia muutospaineita sekä sisäisistä että ulkoisista näkökulmista.

Työpajoissa keskityttiin asiasisältöön ja reflectorlaiset työstivät eteenpäin työpajojen väleissä analyyseissä hyödynnettäviä kuvauksia. Liiketoimintamallin kuvaus, erityisesti asiakasarvon rakentumisen tarkastelu sekä strategisten tavoitteiden kytkeminen työhön mukaan auttoivat ymmärtämään eri puolilta tulevia muutospaineita ja niiden vaikutusta Hydacin ja sidosryhmien toimintaan.

Tarkempaan tarkasteluun valittiin yksi, rajattu kehityskohde

Työpajojen jälkeen kaikilla osapuolilla oli varsin hyvä ymmärrys Hydacin toimintamalleista; mihin yritys on matkalla ja millaisia asioita yrityksen on muutosmatkallaan otettava huomioon. Tässä vaiheessa valittiin ajankohtainen muutostilanne, johon haluttiin pureutua syvemmälle.

Yritysarkkitehtuurin menetelmiä ja työkaluja testattiin organisaatiolle ennestään tutun tilanteen kautta. Kehityskohteeksi valittiin strategiset alihankintakumppanuudet ja niiden kehittäminen. Hydac voi kasvaa ja laajentua, jos se ottaa toimintaansa tiiviisti mukaan myös luottokumppaneita, mutta kumppanien hallintaan täytyy myös panostaa oikeissa kohdissa ja oikealla tavalla.

Hydacilaisille tutusta ja jo paljon mietitystä asiasta haluttiin löytää uusia näkökulmia huomioiden sidosryhmien odotukset, ympäröivä ekosysteemi sekä omat liiketoiminnan tavoitteet ja motiivit. Ja löytyihän niitä, esimerkkinä alihankintaan liittyvät riskienhallinnan yksityiskohdat. Valitusta kehitysalueesta pystyttiin tekemään yksityiskohtaiset, käytännönläheiset ja toteutuskelpoiset suunnitelmat.

Yritysarkkitehtuurikuvaus auttaa muutosten läpiviennissä

Hydac sai projektin aikana kuvauksen liiketoimintaan vaikuttavista sisäisistä ja ulkoisista muutosajureista. Lisäksi projektiin kuului tarkempi tarkastelu yhdestä valitusta osa-alueesta. Tämän avulla opittiin, millaisia tarpeita yrityksellä oli liittyen ulkoistuksen prosesseihin ja kehittämiseen sekä millaista uudenlaista osaamista ja tekemistä yritys tämän osalta tarvitsi. Hydac sai käyttöönsä yritysarkkitehtuurikuvauksen, joka on hyödynnettävissä muutosten läpiviennissä ja tulevien muutostilanteiden analysoinnissa.

– Kun eri näkökulmia ja tavoitteita käydään yhdessä ja systemaattisesti läpi, löydetään toiminnan ”kitkakohdat” ja aukot. Organisaatio alkaa myös puhua yhtenäisellä käsitteistöllä, pohtii Toni Korhonen, Hydacin kehityspäällikkö.

– Tämän työn aikana yritysarkkitehtuurityökalut ja metodit tulivat meille tutuiksi. Projektissa meidät yllätti se, että tutustakin aihealueesta löytyi uusia kehityskohteita. Reflectorlaiset toivat meille selkeän ja hahmotettavan menetelmän, jonka avulla voimme analysoida liiketoimintaamme ja toimintaympäristöämme jatkossakin. Saimme myös kehityshankkeellemme Reflectorin kuvaustyökalulla tehdyt tarkat kuvaukset, joita voimme jatkokehittää ja viedä toimintaan myös itsenäisesti.

– Yritysarkkitehtuurilähtöinen ajattelu kehittämisen tukena on kytenyt meillä jo pidemmän aikaa. Itselleni ICT-infrastruktuurin kuvaaminen näillä työkaluilla on ennestään tuttua. Nyt oli hyvä hetki ottaa menetelmä testiin liiketoiminnan kehittämisen puolella, Toni jatkaa.

– Työ auttoi meitä jäsentämään sisäisesti asioiden tärkeyttä, koska kaikkea ei voi kerralla laittaa kuntoon. Ymmärrämme nyt paremmin toiminnan ulkoistamiseen liittyviä tarpeita, kyvykkyyksiä ja näiden kehitystarpeita ja pystymme viestimään näistä konkreettisemmin sekä yrityksen sisällä että kumppaneillemme.

Kysy meiltä lisää:

Yritysarkkitehti Henri Sintonen

Henri Sintonen

Senior Enterprise Architect, Reflector Oy

henri.sintonen(at)reflector.fi

hydac logo

Toni Korhonen

Kehityspäällikkö, Hydac Oy

toni.korhonen(at)hydac.fi

Kuvat: Hydac

Reflector on ICT-talo, jonka ykköstehtävä on auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan isoissa ja pienissä muutoshankkeissa. Ketterästi ja riippumattomasti.

Jaa artikkeli

Voisit pitää myös näistä:

Vaatimusmäärittely

Sujuva ja helppo arkkitehtuurimallinnus

Minulla oli viime vuoden loppupuolella kunnia päästä kehittämään erään asiakkaamme tietojärjestelmäarkkitehtuurin mallinnustapaa. Avaan kirjoituksessani mitä tehtiin ja miksi, sekä mitä hyötyä tehdystä työstä

Lue lisää
Kasvua kestävästä kehityksestä

Kasvua kestävästä kehityksestä

Jokainen organisaatio on varmasti jossain vaiheessa miettinyt omaa toimintaansa kestävän kehityksen näkökulmasta. Isommissa organisaatioissa on usein aiheeseen perehtyneitä asiantuntijoita, jotka auttavat viemään kestävän kehityksen

Lue lisää
Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!