Search


IT-strategiaa ja strategista IT:tä

Usein vielä puhutaan strategiasta ja IT-strategiasta tai digistrategiasta erillisinä asioina. Nykyään kuitenkin käytännössä kaikki strategia on digistrategiaa tai kaikissa mielekkäissä strategioissa on vähintään vahva digi- ja IT-komponentti.

Toimiva strategia ottaa huomioon teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja hyödyntää niitä liiketoiminnan kehittämisessä. Reflectorin IT-strategeilla ja yritysarkkitehdeillä on vahva osaaminen juuri näiden IT:n tarjoamien mahdollisuuksien valjastamisessa liiketoiminnan käyttöön.

riippumaton it-konsultti

IT-strategia

IT-strategia on perinteisesti ollut pari ranskalaista viivaa strategiakalvojen alareunassa. Nopea teknologian kehitys on kuitenkin nostanut IT:n täysveriseksi strategiakomponentiksi.

Erilaiset kilpailustrategiat vaativat erilaisia IT-investointeja, uusi teknologia mahdollistaa uudenlaisia strategisia valintoja, arvoketjut muuttuvat arvoverkoiksi ja ekosysteemeiksi ja teknologian muutokset asettavat uudenlaisia vaatimuksia yrityksen liiketoimintamalleille.

Reflectorin IT-strategit ja yritysarkkitehdit auttavat näiden riippuuvuussuhteiden ymmärtämisessä. Työmme taustalla oleva yritysarkkitehtuuriviitekehitys auttaa myös ymmärtämään muutostilanteiden vaikutusta, etenemisvaihtoehtoja ja priorisointia.

Strateginen kehitys ja ketteryys

Digitaalinen transformaatio

Digitransformaatiolla tarkoitetaan yleensä liiketoimintamuutosten toteuttamista teknologian avulla. Teknologia ei ole varsinainen muutoksen ajuri vaan se, miten teknologiaa käytetään.

Digimuutoksen yhteydessä puhutaan paljon ns. SMACIT-teknologioista (Social, Mobile, Analytics, Cloud ja IoT) ja niiden hyödyntämisestä.

Yksittäiset teknologiat jäävät kuitenkin helposti ilman kunnon perustaa, jos niiden yhteydessä ei puhuta kokonaisvaltaisemmin yritysarkkitehtuurista ja siitä, miten sen avulla voidaan tukea transformaatiota ja varmistaa teknologioiden optimaalinen hyödyntäminen ja mielekäs integroiminen yrityksen järjestelmäkokonaisuuteen.

Strateginen kehittäminen

Muutoshankkeiden hallinta

Tyypillisiä yritysten IT-muutoshankkeita ovat yritysjärjestelyihin liittyvät integraatio- ja carve out -hankkeet, toiminnanohjaus- eli ERP-uudistukset sekä pilviratkaisujen käyttöönotto.

Kaikkiin näihin hankkeisiin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ja riskejä. Harvalla IT-organisaatiolla on operatiivisten osaajien rinnalla strategisten hankkeiden ammattilaisia, joilla on tarpeeksi kokemusta tällaisista palveluista.

Kokeneet konsulttimme ja yritysarkkitehtimme auttavat asiakkaitamme muutoshankkeiden suunnittelussa, hallinnassa ja läpiviemisessä.

Laadunvarmistus konsultointi Helsinki

CIO Advisory -palvelut

CIO:n tehtävä on monessa yrityksessä ehkä kaikkein mielenkiintoisin näköalapaikka, mutta se voi olla myös yksinäinen tehtävä.

CIO:n päätehtävä on tietohallinnon ja hankeportfolion johtaminen, mutta hänen pitäisi myös pystyä seuraamaan uusia teknologioita ja trendejä ja seulomaan niistä esiin oman yrityksen kannalta relevanteimmat kehityssuunnat.

Reflector tarjoaa monipuolisia CIO Advisory -palveluita, joiden tarkka sisältö sovitaan aina asiakaskohtaisesti. Palvelut voivat sisältää epäformaalia sparrausta, systemaattista tiettyjen teknologia-alueiden kartoitusta tai fokusoitua toiminnan ja osaamisen kehittämistä.

Tunnistimme ja koostimme asiakkaan toimintaan eri näkökulmista vaikuttavat muutospaineet

Asiakkaamme sai työkaluja monimutkaisen kokonaisuuden hahmottamiseksi sekä konkreettista tukea etenemisvaihtoehtojen valintaan. Konkreettiset tarkistuslistat ja esiin nostetut huomiot auttoivat asiakasta käynnistymässä olleiden hankkeiden suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Tuomme strategiseen kehittämiseen aimo annoksen käytännönläheisyyttä ja maalaisjärkeä

Asiantuntijoillamme on tyypillisesti yli 20 vuotta kokemusta IT-maailman kärjestä ja suurista kehityshankkeista. Ymmärrämme strategiaa, mutta emme ole strategiabroilereita.

Strateginen konsultointi

Autamme hahmottamaan  IT:n potentiaalia erilaisten strategioiden mahdollistajana, muutoshankkeiden tuomia mahdollisuuksia ja riskejä sekä tekemään IT:stä strategisen voimavaran yrityksellesi.

Suunnitelmat ja selvitykset

Teemme muutostilanteissa esim. integraatio- suunnitelmia ja due diligence -tutkimuksia sekä teknologiaselvityksiä.

Teemme muutostilanteissa esim. integraatiosuunnitelmia ja due diligence -tutkimuksia sekä teknologiaselvityksiä.

CIO-tukipalvelut

Tuemme CIO:ta digitalisaatio-hankkeissa, tietohallinnon kehittämisessä ja teknologia-vetoisten muutosprojektien toteuttamisessa. Toimimme ystävällisenä, mutta haastavana sparrauskumppanina.

Lataa ketteryystutkimus

Tutkimme ketterän kehityksen tilannekuvaa Suomessa. Koostimme havainnoista keskeiset vinkit ketterän toimintamallin läpivientiin. Tutustu ilmaiseen tutkimusraporttiimme!

Uusia työkaluja strategiseen kehittämiseen?

Tuomme metodit ja työkalut sekä kehittämiseen että strategian läpivientiin.

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!