Strateginen kehittäminen

Yritysarkkitehti Henri Sintonen
Arkkitehtuuri

Kyvykkyyslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen

Yrityksen toimintaa jäsennetään ja kehitetään prosessien, osaamisen, tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kautta​. Haasteena on kuitenkin se, että mikään näistä osa-alueista ei yksinään tuota kokonaisuuden kannalta haluttua

Lue lisää
järjestelmäkonsultit eteläsuomi
Ketterä kehitys

Ajatuksia ketteryydestä

Vaikuttaa siltä, että kaikki organisaatiot tavoittelevat tällä hetkellä ketteryyttä toimintaansa. Ketteryydellä tavoitellaan toiminnan tai kehittämisen tehokkuutta, kustannussäästöjä tai kykyä vastata yhä nopeammin muuttuvan ympäristön haasteisiin.

Lue lisää
Kasvua kestävästä kehityksestä
Strateginen kehittäminen

Kasvua kestävästä kehityksestä

Jokainen organisaatio on varmasti jossain vaiheessa miettinyt omaa toimintaansa kestävän kehityksen näkökulmasta. Isommissa organisaatioissa on usein aiheeseen perehtyneitä asiantuntijoita, jotka auttavat viemään kestävän kehityksen toimenpiteitä käytäntöön

Lue lisää
Yritysarkkitehtuuri konsultti
Arkkitehtuuri

Datan hyötykäytön anatomiaa

Miten dataa pitäisi hyödyntää? Mikä osa datasta on relevanttia ja mikä voidaan sivuuttaa? Miten ihmiset liittyvät datan hyödyntämiseen? Näihin kysymyksiin nykypäivän dataintensiivisessä ympäristössä törmätään yhä

Lue lisää
Koneoppiminen
Strateginen kehittäminen

Kuusi hyödyllistä näkökulmaa koneoppimisesta

Data on koneoppimisen polttoainetta, mutta koneoppiminenkaan ei aina vaadi valtavaa määrää polttoainetta. Totuus on, että erilaiset koneoppimisen algoritmit tarvitsevat erilaisia määriä dataa toimiakseen hyvin. ”Logistic

Lue lisää

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut