Search
Kyvykkyyslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen
Onko yrityksesi strategisessa johtamisjärjestelmässä huomioitu sekä arjen että kehityksen johtaminen?

Jo pitkään jatkunut digitalisaation kehitys, ketteryys- ja dynaamisuusvaatimukset sekä tarve reagoida nopeasti asiakkaalta ja liiketoiminnalta tuleviin muutoksiin pistävät uusiksi perinteisiä johtamisjärjestelmiä. Muutoksen ja kehityksen määrä ja tahti ovat aivan erilaisia kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Strategisen suunnittelun, viestinnän, toteutuksen ja tavoitteiden seurannan roolit ovat korostuneet. Strategiasta johdetaan luonnollisesti sekä operatiiviset tavoitteet että kehitystavoitteet. 

Tämän blogin tarkoitus ja tavoite on keskittyä johtamiseen, johtamisjärjestelmään ja näiden kautta syntyviin yrityksen toimintamalleihin. Tämä on kolmen artikkelin juttusarjan ensimmäinen osa. 

Reflector Strategian ja toiminnan johtaminen

Mitä johtamisen ongelmaa ollaan ratkaisemassa?

Oma kokemukseni useista toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvistä johtamisjärjestelmähankkeista on, että yrityksissä keskitytään herkästi ainoastaan operatiivisen liiketoiminnan osa-alueelle. Yrityksellä voi olla ajatus kehityksen ja muutoksen johtamisesta, että siinähän se kulkee kivasti operatiivisen toiminnan ja arjen rinnalla. Ajatellaan, että kunhan meillä on riittävästi tiukkaa seurantaa ja poikkeamajohtamista, niin kaikki organisaatiossa voivat hyvin, myös kehittäminen. Asiaa voi kuitenkin tarkastella myös toisella tavalla. 

Millainen johtamisjärjestelmä yrityksissä pitäisi olla?

Yritykset tarvitsevat mallin, jonka avulla toimitaan tavoitehakuisesti, systemaattisesti, suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja jatkuvasti kehittyen. Johtamisjärjestelmä sisältää silloin sekä toiminnan johtamiseen että kehityksen ja muutoksen johtamiseen tarvittavat rakenteet ja sovitut käytänteet.  

Me Reflectorilla jäsennämme tämän strategiseksi johtamisjärjestelmäksi, jonka kolme fokusaluetta ovat organisaation johtaminen, toiminnan johtaminen sekä kehityksen ja muutoksen johtaminen.  

Jokaisen organisaation tulisi ymmärtää, miten toiminnan johtaminen sekä kehityksen ja muutoksen johtaminen ilmenevät arjessa ja kuinka ne linkittyvät toisiinsa.  

  • Onko yrityksen operatiivinen johtamisjärjestelmä kunnossa? 
  • Onko yrityksellä käytössä myös kehityksen ja muutoksen johtamisen rakenne? 

Seuraavassa osassa pureudumme syvemmälle operatiiviseen johtamisjärjestelmään

Tässä blogissa esiteltiin strateginen johtamisjärjestelmä ja sen eri osa-alueet. Seuraavissa blogeissa jatkamme seuraavista aiheista:  

  • Blogi 2: Operatiivinen johtamisjärjestelmä ja arjen toimintamalli  – Tulossa!
  • Blogi 3: Toiminnan kehittämisen johtamisjärjestelmä ja kehittämisen toimintamalli. -Tulossa!
Reflector yritysarkkitehti

Tomi Mörsky

Yritysarkkitehti

Tomi Mörsky on Reflectorin yritysarkkitehti ja liiketoiminnan analyysin ja kehittämisen puolestapuhuja.

Reflector on ICT-talo, jonka ykköstehtävä on auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan isoissa ja pienissä muutoshankkeissa. Ketterästi ja riippumattomasti.

Jaa artikkeli

Voisit pitää myös näistä:

Alustatalous ja IT-arkkitehtuuri

Mitä tekee Business Analyst?

Oletko koskaan miettinyt, miksi yritykset panostavat liiketoiminnan analyytikoihin, joiden nimitys voi vaikuttaa hieman mystiseltä? Avaamme tässä kirjoituksessa hieman, mitä Business Analyst tekee. Liiketoiminta-analyytikot

Lue lisää
Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!