Yritysarkkitehtuuri liiketoiminnan tukena
Mitä tarkoittaa se, että olemme asiakkaan puolella?

Meillä reflectorilaisilla on tapana ”reflektoida” eli vaihtaa kuulumisia monella tavalla henkilöstön kesken erilaisissa sisäisissä tilaisuuksissa, joissa voimme oppia toinen toisiltamme. Keräännyimme taannoin yhteisen asian äärelle ja pohdimme, mitä oikeastaan tarkoittaa, että toimimme asiakkaan puolella.   

Olemmeko tällöin jotakin toista tahoa vastaan? Onko niin, että toiselle joutuu kumartamaan ja toiselle pyllistämään vai mistä oikein on kyse? Päädyimme siihen, että toimiessamme asiakkaan puolella emme pyllistä muille, vaan kunnioitamme kaikkia osapuolia, koska meillä on yhteinen intressi saavuttaa asiakkaan projektin tavoitteet.  

Kommunikointi ja yhteistyö keskiössä

Reflectorlaisen kunnia-asia on ajaa aina ja kaikissa tilanteissa asiakkaan etua. Meistä hyvin monet ovat työskennelleet pitkiäkin aikoja eri toimittajilla, kansainvälisillä ja isoillakin sellaisilla. Kykenemme siis asettumaan erittäin hyvin toimittajan rooliin. Toimittajalla voi olla omaa tuote- tai ohjelmistokehitystä tai valmisohjelmistoja, joiden vuoksi toimittaja on projektiin valittu. Tunnemme toimittajien toimintatavat ja ymmärrämme, miksi toimittaja toimii kuten toimii, mitä toimittaja edellyttää asiakkaalta sekä mitkä asiat voivat tuoda projektille haasteita. Tästä syystä olemmekin usein mukana asiakkaan tukena jo hankintavaiheessa.  
 
Monet meistä ovat työskennelleet sekä projektitoimitusten että tuotannon tukipalveluiden kanssa. Tiedämme, mitä projektin jälkeen tapahtuu ja ymmärrämme, että asiakkaan on pärjättävä myös projektin päätyttyä. Tuki- ja hallintamalleihin sekä ylläpitoon ja mahdollisiin muutoksiin on hyvä olla näkökulmia jo projektin aikana. Liiketoiminnan ymmärtäminen on oleellinen osaamisalueemme Reflectorilla. 

Olemme nähneet monia onnistumisia toimittajalla ja asiakkaalla, mutta joskus myös epäonnistumisia. Näistä olemme oppineet paljon matkan varrella. Onnistunut projekti edellyttää aina sujuvaa ja hyvähenkistä yhteistyötä eri toimittajien ja asiakkaan sidosryhmien kanssa.

Asiakkaamme hakevat meiltä puolueetonta ja objektiivista näkökulmaa

Vieläkin on yrityksiä, joissa eri ”siilot” eivät puhu samaa kieltä. Koska ajamme asiakkaan etua, käymme keskustelua asiakasorganisaation sisällä eri ihmisten välillä ja selvitämme eri tahojen toiveet ja tarpeet. Reflectorlaisen on pystyttävä puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen. Toisinaan kehnosti toimeen tulevat osapuoletkin on saatettava toimimaan saman asian parissa hyvässä yhteistyössä.   

Asiakkaan näkökulmasta katsottuna Reflectorin ammattilainen on puolueeton asiakkaan edun ajaja myös siinä mielessä, että hänellä ei ole sidoksia organisaation eri yksiköihin samalla tavalla kuin asiakkaan omilla työntekijöillä. Hän ei hoida myöskään muita työtehtäviä samaan aikaan, kuten asiakkaan omat henkilöt joutuvat väistämättä projektin ohella tekemään. Hänen ei tarvitse miettiä oman aseman turvaamista yrityksen organisaatiossa projektin päätyttyä, eikä hän ole sidoksissa organisaation sisäisiin poliittisiin tai hierarkisiin tekijöihin. Reflectorlaiset ovat riippumattomina vapaita ehdottamaan objektiivisesti ja laaja-alaisesti parhaita ratkaisuja projektin onnistumisen takaamiseksi. 

Rahastakin puhutaan – mihin kannattaa investoida ja mihin ei?

Se, mikä toisinaan erottaa meidät toimittajien projektityöntekijöistä, on suhtautumisemme rahaan. Toimittajilla työskennellessämme olemme kaikki tutustuneet termiin nimeltä ”muutospyyntö”, jota toki voidaan kutsua myös hyväksi asiakaspalveluksi tai lisämyynniksi. Asiakkaan puolella toimiessamme suhtautumisemme rahaan on hieman erilainen. Mietimme, miten asiat saisi tehtyä kustannustehokkaasti ja mietimme huolella, mitä asiakas oikeasti tarvitsee onnistuakseen. Hyvässä yhteistyössä sekä toimittajan että asiakkaan puolella on yhteinen intressi projektin onnistumiseen ja kustannustehokkuuteen, vaikka lähestymistapa ja vastuut voivat vaihdella.  
 
Luottamuksellinen suhde kaikkien osapuolten välillä on erittäin tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Hyvää suhdetta rakennetaan ajan kanssa. Onnistumisistamme kertoo se, että monet asiakkaat ovat ottaneet meitä mukaan useampaan peräkkäiseen tai samanaikaiseen toimeksiantoon eri puolilla yritystään. Vaatimukset vaihtelevat projektien luonteen mukaan, mutta kokemus osoittaa, että pystymme sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja vaatimuksiin erittäin hyvin. Ja kun oppii tuntemaan taloa ja sen kulttuuria, pääsee toimeksiantoon sisään joka kerta nopeammin.    

Reflector Sari Haapasaari 2

SARI HAAPASAARI

Projektipäällikkö

Sari Haapasaari on Reflectorin projektipäällikkö, joka tuo asiakkaillemme projektijohtamisen, projektihallinnan ja palveluhallinnan osaamista sekä kouluttaa myös mielellään.

Reflector on ICT-talo, jonka ykköstehtävä on auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan isoissa ja pienissä muutoshankkeissa. Ketterästi ja riippumattomasti.

Jaa artikkeli

Voisit pitää myös näistä:

IT-järjestelmät arkkitehtuuri

Reflector on julkishallinnon sopimustoimittaja

Tarjoamme julkishallinnolle laajan valikoiman asiantuntijapalveluita, jotka kattavat IT-konsultoinnin sekä johtamisen ja kehittämisen tarpeet vuosille 2023-2028. Reflector on mukana seuraavissa dynaamisissa hankintajärjestelmissä: IT-konsultointi 2023-2028

Lue lisää

Muutoksen takana on aina ihminen

16 vuoden projektipäällikkö- ja 12 vuoden esimieskokemuksella haluaisin antaa yhden vinkin, miten onnistua digitaalisessa muutoksessa. Se on, että älä aliarvioi ihmisten merkitystä IT-projektin

Lue lisää
Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!