Search
Järjestelmähankkeen läpivienti
Pilvi-integraatio: Yhteensopivuus teknologiavelan varjossa

Pilvipalveluiden käyttöönotolla on monia etuja yrityksille, kuten kustannussäästöt, joustavuus, skaalautuvuus, nopeampi käyttöönotto, parempi suorituskyky ja parantunut tietoturva. Pilvipalvelun käyttöönotto ja sen integroiminen vanhoihin järjestelmiin ei ole vain aina niin yksinkertaista.

Yrityksen järjestelmissä muhii usein teknologiavelkaa, joka vaatii muidenkin osa-alueiden päivittämistä ennen kuin päästään tietyn yksittäisen järjestelmän tai tuotteen pilvi-integraation toteuttamiseen. Pilvi-integraatiolla tarkoitetaan tässä kirjoituksessa sitä, kun uusi pilvipalvelu otetaan käyttöön ja siitä integroidutaan vanhoihin järjestelmiin.

Kuinka integroida ja ylläpitää järjestelmien yhteensopivuutta huomioiden teknologiavelan haasteet?

Jotta erilaiset järjestelmät voivat toimia saumattomasti yhdessä ja tarjota niiden käyttäjille sujuvan kokemuksen, on yksittäisenkin järjestelmäuudistuksen kohdalla aina tutkittava, miten muutos vaikuttaa kokonaisuuteen. Samoin on tarkasteltava, miten yksittäinen uusi tuote taipuu sekä olemassa oleviin muihin järjestelmiin, että myös erilaisiin eteen tuleviin räätälöintitarpeisiin. Jos vanhoja järjestelmiä on jo vuosikausia viritetty kuin mopoa ja paikkailtu erilaisin rautalankavirityksin, pilvi-integraatio voi tuottaa melkoisia yllätyksiä.

Tyypillinen kohtaamamme tapaus on, että yrityksessä on investoitu erilaisiin järjestelmiin vuosien varrella, eivätkä nämä järjestelmät välttämättä ole yhteensopivia tuoreiden pilvipalveluiden kanssa. Pilvi-integraation toteuttaminen vaatii siksi usein muiden järjestelmien päivittämistä tai uudelleenrakentamista, mikä voi olla sekä aikaa vievää että kustannuksia kasvattavaa.

Jos organisaatiolla on esimerkiksi vanha myyntijärjestelmä ja HR-järjestelmä, jotka eivät ole yhteensopivia pilvipalveluiden kanssa, niiden päivittäminen tai korvaaminen uudemmilla ratkaisuilla voi olla välttämätöntä, jotta pilvi-integraatio voidaan toteuttaa onnistuneesti.

Kuinka varmistaa järjestelmien yhteensopivuus pilvihankkeissa?

Vaikka teknologiavelka onkin monessa yrityksessä todellinen haaste, näillä toimenpiteillä voi helpottaa pilvi-integraatiota ja järjestelmien yhteensopivuutta:

1. Tarkastele kokonaisuutta

Organisaation tulisi arvioida nykyinen teknologiaympäristö perusteellisesti ja tunnistaa vanhentuneet tai vanhentumassa olevat järjestelmät, jotka voivat vaikeuttaa pilvi-integraation toteuttamista. Sen jälkeen voidaan kehittää kattava kokonaissuunnitelma näiden järjestelmien päivittämiseksi tai korvaamiseksi. Huomioi hyvissä ajoin, missä vaiheessa järjestelmät alkavat vanhentua. Vaihtoehtojen kartoittaminen on parempi tehdä silloin, kun ei ole jo kiire ja purkkaviritykset lähellä repeytyä.

2. Priorisoi

Koska kaikkia järjestelmiä ei välttämättä tarvitse päivittää samanaikaisesti, organisaation tulisi priorisoida päivitystarpeet liiketoiminnan kannalta tärkeimpien järjestelmien perusteella. Tämä auttaa hallitsemaan kustannuksia ja resursseja tehokkaasti. Mikä sitten on tärkeintä? Näihin keskusteluihin kannattaa varata hieman aikaa ja ottaa niihin mukaan kattavasti yrityksen eri tahoja.

3. Tarkkaile järjestelmien hinnoittelua

Osa järjestelmätoimittajista saattaa omalla hinnoittelullaan ”kannustaa” asiakkaitaan siirtymään vauhdikkaammin uusiin järjestelmiin.

4. Mieti jo määrittelyvaiheessa, millaisia räätälöintejä tarvitaan.

Pilvipohjaiset integraatioratkaisut tarjoavat useimmiten joustavia ja modulaarisia ratkaisuja, jotka voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin ilman suuria muutoksia. Kuitenkin siinä tapauksessa, kun järjestelmiin aletaan lisätä vaatimuksia, ei “hyllyratkaisu” ehkä toimikaan enää sellaisenaan. Jos systeemi ei taivu lisätoiveisiin, aletaan käsityönä tehdä aikaa ja rahaa vieviä integraatioratkaisuja.

Kaikki integraatiot eivät toimi “Out-Of-The-Box” -valmiuksin. Tällöin joudutaan mahdollisesti rakentamaan satelliittiapplikaatioita integraation tueksi. Tämä on hyvä huomioida jo suunnitteluvaiheessa sekä aikataulujen että kustannusten suhteen.

Kun järjestelmään aletaan vaatia uusia ominaisuuksia kesken projektin, arkkitehdin sanoja lainaten: “Kaikkea voidaan rakentaa, mutta mitä se maksaa ja kuinka paljon se vaikuttaa aikatauluihin?”.

Valitsemalla joustavat pilvipohjaiset integraatioratkaisut organisaatio voi vähentää tarvetta suuriin ja kalliisiin järjestelmämuutoksiin.

5. Varmista jatkuva seuranta ja päivitykset

Yhteensopivuuden ylläpitäminen ei ole kertaluontoinen tehtävä, vaan se vaatii jatkuvaa seurantaa ja tarvittaessa päivityksiä. Organisaation tulisi säännöllisesti arvioida järjestelmien yhteensopivuutta ja tehdä tarvittavat muutokset ajan tasalla pysymiseksi. Kuulostaa päivänselvältä asialta, eikö? Näin ei usein kuitenkaan tapahdu.

Teknologiavelka ei saa olla este pilvi-integraatiolle

Vaikka teknologiavelka voi olla jonkunmoinen haaste, se ei saa olla este pilvi-integraation toteuttamiselle. Oikeilla strategioilla ja lähestymistavoilla organisaatiot voivat integroida ja ylläpitää järjestelmien yhteensopivuutta tehokkaasti, vaikka se vaatisikin muiden järjestelmien päivittämistä tai korvaamista. Pilvi-integraatio tarjoaa monia etuja, kuten parannetun tehokkuuden ja skaalautuvuuden. Investointi yhteensopivuuteen voi tuottaa merkittäviä hyötyjä liiketoiminnalle pitkällä tähtäimellä.

Reflector projektipäällikkö

Rami Tuominen

Projektipäällikkö

Rami Tuominen on Reflectorin projektipäällikkö, joka tuo yritykseesi projektijohtamisen osaamista mm. Azure-pilvi-integraatioihin.

Reflector on ICT-talo, jonka ykköstehtävä on auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan isoissa ja pienissä muutoshankkeissa. Ketterästi ja riippumattomasti.

Jaa artikkeli

Voisit pitää myös näistä:

Alustatalous ja IT-arkkitehtuuri

Mitä tekee Business Analyst?

Oletko koskaan miettinyt, miksi yritykset panostavat liiketoiminnan analyytikoihin, joiden nimitys voi vaikuttaa hieman mystiseltä? Avaamme tässä kirjoituksessa hieman, mitä Business Analyst tekee. Liiketoiminta-analyytikot

Lue lisää
Reflector Heli Syväoja

Tekoälyahdistus

Tekoäly tulee ja tekee höyrykoneeseen verrattavissa olevia muutoksia asiantuntijapainotteisille aloille ja ammatteihin. Saamme kuulla kehityksen huimasta vauhdista lehtien palstoilta, uutisista, podcasteista ja kahvipöytäkeskusteluissa.

Lue lisää
Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!