Laadunvarmistus konsultti
Reflector kehittää testausprosesseja yhteistyössä Elon kanssa

Viimeinen palaveri pidetty – hymyileviä kasvoja Teams-kokouksessa. Seuraava yhteinen tapaaminen sovittu. Mahtava fiilis! Mistä on kyse? Testauskoulutuksesta, joka oli enemmän kuin koulutus.

Tapasimme keväällä Elon Kirsi Gröndahlin ja Petteri Myntin. Yhteinen näkemyksemme Elon toimintaympäristön laadunvarmistuksen kriittisyydestä johti ajatukseen tukea Elon laajaa ja uusiutunutta testausorganisaatiota testauskoulutussarjan avulla. Lähtökohtana oli kehittää Elon testaajien osaamista ja saada uutta näkökulmaa ammatilliseen kehittymiseen. Osa Elon testaajista on testausuransa alkutaipaleella, mutta myös testausvastaavan rooliin haluttiin tukea.

Koulutuksen kulmakivinä toimivat Elon testausprosessien nykytila ja toimintamallit, testauksen teoriapohja sekä Reflectorin asiantuntijoiden käytännön kokemukset ohjelmistokehityksestä niin eläke- kuin vakuutusalalta.

Mikä teki tästä koulutuksesta erityisen?

Avoimuus takaa oikean suunnan. Koulutuksen taustatutkimuksessa kartoitettiin Elon laadunvarmistuksen nykytilaa. Sen lisäksi, että Elon testausmaailma avautui kirkkaampana, tehtiin yhteisiä havaintoja laadunvarmistuksen kehityskohteista sekä koulutuksen painotuksista. Avoimuuden arvo oli valtava. Havaintoja ja näkemystä vahvistettiin vielä useita kertoja prosessissa, mutta ensitapaamiset antoivat suunnan, joka piti kutinsa läpi prosessin.

Materiaalin pitää olla kohdennettua ja kokemuspohjaista. Tietoa on laadunvarmistuksesta tarjolla yllin kyllin, mutta ilman kokemuspohjan mukaista tiedon jalostamista tieto jää helposti omaksumatta.

Tavoitteena oli tuottaa sellaista materiaalia, että kokematonkin laadunvarmistaja löytää siitä punaisen langan ja apua työhönsä. Oli selvää, että kymmenien vuosien kokemuksen piti näkyä materiaalissa ja kuulua koulutuksessa. Lisäksi materiaalin piti kuulostaa elolaisten korvissa omalta jo ensi kuulemisella. Ilokseni voin todeta, että tässä palautteiden mukaan onnistuttiinkin. Voi sanoa, että onnistuneen materiaalin salaisuutena ovat iteraatiot ja useammat silmäparit. Lukuisat keskustelut Elon ja Reflectorin asiantuntijoiden välillä oli onnistuneen materiaalin kulmakivi.

Lopulta yleisö ratkaisee. Koronakevät muutti perinteisen luokkahuonekoulutuksen etätapaamiseksi. Miten aktivoida yleisö ja pitää heidän huomionsa asiassa, kun kaikki ovat etänä? Huoli oli turha, sillä paikalla oli motivoituneita koulutettavia, osa uransa alkutaipaleella olevia ja osalla takanaan jo vankka kokemus aiheesta.

Kahden kouluttajan mallilla vedetyt koulutuspäivät sujuivat mallikkaasti. Tehtävien avulla keskustelua syntyi sekä Elon toiminnoista että laadunvarmistuksen havainnoista. Elon avoin, ammatillinen ilmapiiri antaa mahdollisuuden jatkuvaan kehittymiseen. Koulutettavien mukaan lähti eväitä jatkaa havainnointia päivittäisessä laatutyössä. Vielä kerran suuret kiitokset osallistujille!

Petteri Myntti kiteytti koulutuksen tavoitteet:

”Koulutuskokonaisuuden tärkeimpinä tavoitteina oli, että kaikki testausorganisaatiossa eri rooleissa toimivat henkilöt:
• ymmärtävät testauksen keskeisen merkityksen osana laadunvarmistusta.
• ymmärtävät samalla tavalla testaukseen liittyvää terminologiaa ja prosesseja.
• mieltävät testauksen vaativana ja palkitsevana asiantuntijatyönä.
Koulutuksista kerätyn palautteen perusteella nämä tavoitteet täyttyivät koulutuksissa kirkkaasti”. 

Onnistunut koulutus on siis muutakin kuin materiaali ja sen läpivienti tilaisuudessa. Se on selkeän tavoitteen ja taustateorian lisäksi myös avointa keskustelua, kokemusten jakoa ja paljon erilaisia mielipiteitä.

Koulutus nähdään Elossa yhtenä osana laadunvarmistuksen kehittämistä. Reflector voi ylpeänä sanoa olevansa osa tätä polkua.

hankepäällikkö

Petteri Stenman &
Tarja kunnasvuo

Reflectorin konsultit Tarja Kunnasvuo ja Petteri Stenman toteuttivat Elon testauskoulutussarjan. Molemmat ovat pitkän linjan konsultteja ja myös monessa liemessä keitettyjä laadunvarmistuksen ammattilaisia.

Tarja Linkedin
Petteri Linkedin

Reflector on ICT-talo, jonka ykköstehtävä on auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan isoissa ja pienissä muutoshankkeissa. Ketterästi ja riippumattomasti.

Jaa artikkeli

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!