Arvovirran hallinta ja DevOps
Arvovirran hallinta ketterän kehittämisen ja DevOps:n täydentäjänä

Digitaalinen transformaatio on yksi niistä asioista, joihin koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävällä tavalla. Monilla aloilla työn tekeminen on entisestään digitalisoitunut ja erilaisten digitaalisten palveluiden käytettävyyden ja luotettavuuden merkitys on kasvanut.

Voittajia tässä uudessa, yllättäen syntyneessä tilanteessa ovat olleet ne, jotka ovat nopeasti pystyneet mukautumaan tilanteen vaatimalla tavalla ja varmistamaan asiakkailleen tuottamansa arvon tilanteeseen sopivilla toimenpiteillä.

Valjasta ketterä kehitys arvon tuottamiseen

Voittajien hyödyntämä kyky mukautua ei ainakaan yleisesti ottaen ole syntynyt vahingossa, vaan on lopputulos onnistuneesta siirtymästä ketterään liiketoimintamalliin. Digitaalisen transformaation myötä yrityksen IT-kehityksestä on tullut keskeinen osa yrityksen toimintaa ja IT-kehittämisen ketteryydestä olennainen osa koko yrityksen ketteryyttä.

Samalla kun yritykset pyrkivät kehittämisessä yhä suurempaan ketteryyteen, kehittämiseen halutaan käyttää yhä vähemmän resursseja. Kehittämisen olisi oltava yhä tehokkaampaa ja nopeampaa, mutta samalla sen pitäisi maksaa vähemmän. Jotta tämä olisi mahdollista, kehittämisessä täytyy keskittyä olennaiseen: arvon tuottamiseen.

Läpinäkyvyyttä kehittämisen kulurakenteeseen

Arvovirran hallinnan (Value Stream Management) tarkoituksena on antaa kokonaiskuva arvovirran toiminnasta yli organisaatiorajojen ja prosessien. Se seuraa arvon muodostumista arvoketjussa alkaen tulevaisuudessa mahdollisesti arvoa tuottavasta liiketoimintaideasta aina sen arvoa tuottavaan hyödyntämiseen sekä pyrkii poistamaan arvovirran hukkaa optimoimalla kokonaisuuden kannalta merkittävimpiä kohteita.

Toiminnan tehokkuuden mittaamisen käytetään liiketoiminnan kannalta merkittäviä mittareita, mm. asiakkaan saamaa arvoa. Arvovirran hallinta tuo myös ymmärrystä kehittämisen kulurakenteesta ja läpimenoajoista.

Arvovirta on vanha käsite ja se on ollut pitkään käytössä valmistavassa teollisuudessa. Suuren mittakaavan ketterien menetelmien, kuten SAFe:n (Scaled Agile Framework) mukana arvovirta-ajattelu on tullut mukaan myös tietojärjestelmien kehittämiseen. SAFe määrittelee arvovirran sarjaksi toimenpiteitä, joita yritys käyttää jatkuvaa asiakasarvoa tuottavien ratkaisujen kehittämiseksi. Näitä toimenpiteitä SAFe:ssa tehdään ketterien periaatteiden mukaisesti ja hyödyntäen jatkuvaa toimitusta tukevia DevOps (development and operations) -toimintamalleja.

Gartner on ennustanut, että vuonna 2023 70 % yrityksistä käyttää arvovirran hallintaa parantamaan DevOps-putkea. Mikäli Gartnerin ennustus osoittautuu oikeaksi, arvovirran hallinnasta tulee ketterän kehittämisen ja DevOps:n kanssa saman arvoinen tekijä sovellusten kehittämisessä.

Työkaluja arvovirran hallintaan

Arvovirran hallintaan on olemassa tuotteita, jotka pystyvät integroitumaan muihin sovelluskehityksessä käytettäviin tuotteisiin. Ne keräävät ja analysoivat tietoa niin, että käyttäjälle saadaan muodostettua visuaalinen näkymä koko arvovirran toiminnasta. Monet niistä tarjoavat työnkulkujen orkestrointiin liittyviä toiminnallisuuksia, kuten sovellusten asennusten käynnistäminen tai tikettien luonti, sekä myös muita arvovirtatyöskentelyä helpottavia toimintoja.

Ilman varsinaisia tuotteitakin voi arvovirran hallinnan ajatuksia hyödyntää omassa toiminnassa. Arvovirtakuvaus (Value Stream Mapping) on pitkään käytetty menetelmä erilaisten arvovirtojen optimointiin. Tätä tehdään monesti työpajoissa ja merkittävä arvo tästä tekemisestä syntyy yksinkertaisesti siitä, että tässä arvovirtaan osallistuvat osapuolet saadaan saman pöydän ääreen käsittelemään yhteistä asiaa.

Me reflectorilaiset tarjoamme toimittajariippumatonta tukea yrityksesi digitaalisen transformaation läpivientiin. Olemme auttaneet useita yrityksiä matkalla kohti ketterämpää kehittämistä. Kerromme mielellämme lisää ajatuksiamme siitä, miten voisimme auttaa myös sinun yritystäsi menestymään digitalisaation kilpajuoksussa.

Markku Ryynänen

Markku on Reflectorin EA- ja ratkaisuarkkitehti, joka on tottunut toimimaan yhteistyössä sekä asiakkaan liiketoiminnan että IT:n edustajien kanssa. Markulla on runsaasti kokemusta erityisesti finanssialalta. 

Tarvitsetko arkkitehtuuriosaamista yritykseesi?
Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää: info@reflector.fi.

LinkedIn

Reflector on ICT-talo, jonka ykköstehtävä on auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan isoissa ja pienissä muutoshankkeissa. Ketterästi ja riippumattomasti.

Jaa artikkeli

Voisit pitää myös näistä:

Yritysarkkitehti

Mitä yritysarkkitehti tekee?

Omassa työssäni yritysarkkitehtina törmään usein vaihteleviin käsityksiin ja jopa väärinymmärryksiin siitä, mitä yritysarkkitehtuuri on ja mitä yritysarkkitehdit käytännössä tekevät. Näkisin, että yritysarkkitehti toimii

Lue lisää
Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!