Tietojärjestelmäprojektin dokumentointi
Business Analyst ketterässä maailmassa

Googlettamalla sanayhdistelmää Agile Business Analyst löytyy melkoinen määrää hittejä. Aiheesta löytyy artikkeleita, blogeja, esityksiä ja YouTube -videoita. Löysin tahon, joka järjestää Agile Business Analyst -sertifiointikoulutusta ja työpaikkailmoituksen, jossa haettiin nimenomaan Agile Business Analystiä. Mutta mitä Agile Business Analystillä oikeasti tarkoitetaan? Onko Business Analystilla ylipäänsä mitään virkaa ketterässä kehityksessä?

Omalla kokemuksellani voin sanoa, että kyllä Business Analystejä tarvitaan edelleen myös ketterissä järjestelmäkehityshankkeissa. Asiakkaan liiketoiminnan asiantuntijoilla on yleensä hyvä näkemys yrityksen strategiasta, liiketoiminnan kehityksen suunnasta ja tarpeista järjestelmäkehitykselle. Asiakkaalta ei kuitenkaan aina välttämättä löydy omia järjestelmäkehityksen ammattilaisia jalostamaan liiketoiminnan tarpeista kehitysaihioita ja vaatimuksia. Tässä analysointityössä kokenut, järjestelmällinen ja analyyttinen Business Analyst on hyvinkin tarpeellinen apuri.

Kokeneen Business Analystin vahvuuksia ovat liiketoiminnan tarpeiden ymmärtäminen, kokonaisuuksien ja riippuvuuksien hahmottamiskyky, sekä vahvat kommunikointi- ja viestintätaidot. Business Analyst osaa poimia oleelliset liiketoiminnan tarpeet kysymällä relevantteja kysymyksiä, myös niitä tyhmiä ja vaikeitakin. Hän osaa jäsentää ja kuvata toiminnalliset kokonaisuudet sekä niiden väliset riippuvuudet tarkoituksenmukaisiksi järjestelmäkehityksen malleiksi ja kuvauksiksi.

Nopeudesta ei ole hyötyä, jos suunta on väärä

Ketterissä kehityshankkeissa tarvitaan Business Analystin systemaattista ja analyyttistä lähestymistapaa kehitysaihioiden jäsentämiseen ja pilkkomiseen oikean kokoisiksi, toteutuskelpoisiksi toiminnallisuuksiksi.

Ennustettava ja tasainen järjestelmäkehityksen eteneminen edellyttää sitä, että kehitysaihioita ja toiminnallisia kokonaisuuksia on analysoitu riittävästi ennen varsinaisen toteutustyön alkua. Kehitysaihion analysoinnissa Business Analystin tavoitteena on tunnistaa ne keskeiset toiminnalliset kokonaisuudet, jotka toteuttamalla saadaan luotua minimiversio tuotteesta, pienimmällä mahdollisella työmäärällä. Tarkoituksena on siis löytää pienin julkaisukelpoinen tuote, jonka avulla saadaan kerättyä palautetta käyttäjiltä tuotteen jatkokehityksen tueksi.


Myös ketterissä kehityshankkeissa tarvitaan etukäteissuunnittelua, vaikka tarkoituksena ei olekaan määritellä kaikkia toiminnallisuuksia viimeistä lillukanvartta ja poikkeuskäsittelyn pilkkua myöten valmiiksi ennen toteutuksen aloittamista. Muutamia suuria ajattelijoita lainatakseni:

  • “Kaikessa tekemisessä alku on tärkein.” – Platon
  • “Nopeudesta ei ole hyötyä, jos suunta on väärä.” – Mahatma Gandhi

Reflectorin Business Analystit ovat rautaisia järjestelmäkehityksen ammattilaisia, jotka auttavat asiakkaita mm. liiketoiminnan prosessien kuvaamisessa, kehityskohteiden tunnistamisessa ja analysoinnissa sekä tiekarttojen suunnittelussa.

Seija Kälkäjä

Agile Business Analyst, Reflector Oy

Seija on määrittelyn ammattilainen, jonka osaamisalueita ovat liiketoimintalähtöinen vaatimusmäärittely, toiminnallinen määrittely sekä mallinnus iteratiivisessa ja ketterässä toimintamallissa. Seija on kokonaisuudet hahmottava viestinviejä liiketoiminnan ja toteutustiimin välillä.

Reflector on ICT-talo, jonka ykköstehtävä on auttaa asiakkaitamme liiketoiminnan isoissa ja pienissä muutoshankkeissa. Ketterästi ja riippumattomasti.

Jaa artikkeli

Voisit pitää myös näistä:

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Ota yhteyttä, mietitään yhdessä juuri teille parhaat ratkaisut

Täytä tiedot ja siirry lataamaan tutkimus

Kokonaisarkkitehtuuri Reflector

Get in touch!